Landsforeningen

Landsforeningen af Danmarks civile hundeførerforeninger

Link til landsforeningen der er det styrende organ i DcH.

Landsforeningen varetager bl.a. uddannelse af hundekonsulenter og fastlægger de overordnede retningslinjer for uddannelse af instruktører. Endvidere udgives der et medlemsblad, DcH – bladet der tilsendes alle medlemmer.

Alle der træner hund i en lokalforening under DcH, registreres som medlem af landsforeningen.

Du kan henvende dig til landsforeningen via foreningens sekretariat.

Danmarks civile Hundeførerforening
Sekretariatet
Banevej 9, Hansted
8700 Horsens
Tlf. 75656537
Email sekretariatet@dch-danmark.dk