D-program

Det nedenstående D-program er ikke et officielt DcH program, og benyttes kun til vores interne og venskabskonkurrencer.

I alle øvelser, hvor hundeføreren vælger at bruge line, sker et fradrag på 1 point.
Lineføring: 3 stk. markeringer, én v. start, én 20 skridt ude og én v. 15 skridt til venstre.
Stå/sid/dæk: 3 stk. markeringer med indbyrdes afstand på 5 skridt, kun de 2 sidste bruges til dæk.
Rundering: Der bruges 1 markering til start. Afstand 15 skridt. Når figuranten løber fra hunden, skal han/hun holde en afstand på minimum 3 skridt.
Indkald: 2 markeringer med indbyrdes afstand på 15 skridt. Bruges line skal det være en slæbeline.
Frit søg: Størrelse af feltet er 10x10 skridt. Arealet må gerne være bevokset.
Belønning med godbidder er kun tilladt i belønningsfelt. 
• Øvelse 1. Lineføring. Koefficient 2
Kommandoer: Plads ved start og afslutning tilladt.
Hundeføreren starter med hunden på plads og i line, på dommerens tegn giver hundeføreren kommandoen plads og går 20 skridt ligeud, venstre om 15 skridt, omkring vending 15 skridt, højre om 20 skridt stop og hunden på plads. Når dommeren har sagt tak, må hunden roses.
Hunden skal villigt følge hundeførerens venstre side under hele øvelsen, hundens skulder skal være ud for hundeførens knæ, linen må ikke være stram under øvelsen.
Der lægges vægt på at hunden har kontakt under hele øvelsen.
• Øvelse 2. Stå. Koefficient 1
Kommandoer: Plads ved start, stå og/eller tegn.
Efter tegn fra dommer gør hundeføreren klar på det anviste startsted med hunden på plads og i line eller fri ved fod.
Efter tegn fra dommeren går hundeføreren med hunden på plads til en anvist markering, hvor kommandoen stå gives, det er valgfrit om hundeføreren stopper op eller fortsætter i gang mens kommandoen stå gives.
Hundeføreren fortsætter til næste markering vender sig om og afventer dommerens tegn (5sek) når dette er givet går hundeføreren tilbage og stiller sig ved siden af hunden, dommeren siger tak, øvelse slut
• Øvelse 3. Sid. Koefficient 1.
Kommandoer: Plads ved start, sid og/eller tegn.
Efter tegn fra dommer gør hundeføreren klar på det anviste startsted med hunden på plads og i line eller fri ved fod.
Efter tegn fra dommeren går hundeføreren med hunden på plads til en anvist markering, hvor kommandoen sid gives, det er valgfrit om hundeføreren stopper op eller fortsætter i gang mens kommandoen sid gives.
Hundeføreren fortsætter til næste markering vender sig om og afventer dommerens tegn (5 sek) når dette er givet går hundeføreren tilbage og stiller sig ved siden af hunden, dommeren siger tak, øvelse slut.
• Øvelse 4. Dæk. Koefficient 1.
Kommandoer: Plads ved start, dæk og/eller tegn.
Efter tegn fra dommer gør hundeføreren klar på det anviste startsted med hunden på plads og i line eller fri ved fod.
Efter tegn fra dommeren afgives kommandoen dæk.
Hundeføreren fortsætter til næste markering vender sig om og afventer dommerens tegn (5sek) når dette er givet går hundeføreren tilbage og stiller sig ved siden af hunden, dommeren siger tak, øvelse slut 
• Øvelse 5. Apport. Koefficient 1,5
Kommandoer: Apport, slip.
Hundeføreren gør klar på anvist sted med hunden foran sig. Hundeføreren holder apporten foran sig, hunden skal på kommandoen apport tage apporten i munden og holde den i ro i 5 sek. Derefter gives kommandoen slip. Øvelse slut.
•Øvelse 6. Rundering. Koefficient 2 Kommandoer: Runder og/eller armbevægelse
Hundeføreren gør klar med hund på anvist sted, hundeføreren holder hunden i halsbåndet mens figuranten, løber til delvist skjult placering. Lang line er tilladt. Kommandoen runder eller lign. gives, hunden skal gø 3 gange indenfor 10 sekunder.
Efter tegn fra dommer går hundeføren ud og henter sin hund, øvelse slut.
• Øvelse 7. Frit søg. Koefficient søget 1 / genstand 1,5 Kommandoer: Søg, finde eller lignende, stop, omkring,
armbevægelser, slip.
Max tid for øvelsen 3 minutter.
HF må ikke se genstanden blive lagt ud.
Dommeren anviser øvelsesområdet. Hundeføreren må bevæge sig på to sammenhængende sider af feltet. De to sider vælges af hundeføreren, inden øvelsen starter. Der må bruges en 10/15 meter line.
Hundeføreren tager sin hund på plads, efter tegn fra dommer sendes hunden ind i feltet med kommando søg eller lignende.
Hundeføreren må på intet tidspunkt betræde feltet.
Hundeføreren skal vise, at hunden selvstændigt kan gennemsøge området og finde og opsamle den af hundefører medbragte genstand. Størrelsen på genstanden må ikke overstige en mælkekarton. Øvelsen bygger på samarbejde mellem hund og fører og det er derfor tilladt i rimeligt omfang at rose og kommandere og opmuntre sin hund i arbejdet.
Selve søget skal være villigt, hunden skal selvstændigt og uden kommando opsamle genstanden.
Det er tilladt en enkelt gang at opmuntre hunden med et ”dygtig/fint” eller klap i hænderne umiddelbart efter at hunden har opsamlet genstanden og den har påbegyndt indbringning til hundeføreren.
Der må ikke kommanderes til indkald.
Hunden skal villigt aflevere genstanden til fører på kommandoen slip.
Hundeføreren skal række genstanden i vejret til dommerens godkendelse.
Efter dommerens tak er øvelsen slut.
• Øvelse 8. Indkald. Koefficient 1.
Kommandoer: Hundens navn, og/eller her.
Hunden skal på dommerens anviste sted have kommandoen stå, sid, dæk, bliv eller dommer/hjælper holder hunden i enden af snoren. Hundeføreren går til anvist markering ca. 15 skridt, vender sig om og på dommerens tegn kaldes på hunden. Hunden skal sidde foran, øvelse slut.
• Øvelse 9. Helhedsindtryk. Koefficient 1.
Dommerens helhedsindtryk af samarbejdet mellem hund og fører,
hvordan og hvor godt de arbejder sammen. 

udskriv programmet her

Nyheder

Sponsorer