Vaccination og forsikring

Vaccinationsregler

Som ansvarlig hundeførerforening er det helt klart vores medansvar at de hunde vi bringer sammen til træning, kurser eller konkurrencer er forsvarligt vaccineret mod epidemiske sygdomme. DcH forlanger som minimum, at deres medlemmer skal lade deres hunde vaccinere mod Hundesyge & Hepatitis, samt at de revaccineres hvert 3. år.

Hundeførerens ansvarsforsikring er lovpligtig

Lovpligtig ansvarsforsikring kan tegnes i langt de fleste forsikringsselskaber og dækker, de skader som hunde forvolder og som hundefører/ejer kan gøres ansvarlig for. Undtaget er dog de skader, som hunden forvolder i forbindelse med trænings arbejde eller konkurrence i en hundeførerforening.

Det er det enkelte medlems ansvar at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring.

Kollektiv udvidet ansvarsforsikring

Udvidet ansvarsforsikring for hunde er tegnet af landsforeningen kollektivt for alle lokalforeningers medlemmer. Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor den skadeslidte, i henhold til Lov om Hunde, ikke kan få erstatning over skadevolderens hundeansvarsforsikring.

På hver skade, der dækkes af den kollektive udvidede ansvarsforsikring, er der en selvrisiko på 1000,00 kr som deles mellem landsforeningen og lokalforeningen.

Den kollektive udvidede ansvarsforsikring dækker skader forvoldt af DcHs medlemmers hunde på medlemmer af DcH, herunder skader på medlemmers ting og hunde, uanset om man i henhold til Lov om Hunde har medvirket til skaden,

Sekundært medlemskab

I vedtægterne er der givet lokalforeningernes bestyrelser mulighed for at registrere 2 medlemmer på samme medlemsnummer.

En forudsætning for forsikringsdækning af sekundært medlem er, at vedkommende er registreret sammen med det primære medlem på en dertil indrettet liste i DcHs sekretariat. Listen rekvireres samme sted.

Det sekundære medlem skal tilhøre samme husstand som det primære medlem. Såfremt det primære medlem er beskæftiget med en DcH-aktivitet – uanset arten og omfang – kan det sekundære medlem IKKE SAMTIDIG gå med hund. Det er lokalforeningernes suveræne beslutning om der skal gives denne mulighed til medlemmerne.

Nyheder

Sponsorer