Gode råd om hundeopdragelse

Når du har fået hvalp.

 • Når du henter hvalp, er det vigtig at få noget med der lugter af dens mor. (En pude et tæppe eller en bamse).
 • Når du kommer hjem, gør hunden tryg ved at lade den putte med det i har fået med.
 • Start træningen med at kalde på hunden, (navn) og beløn den med en godbid når den kommer.
 • Træn alene hjemme med hunden, start med 10 min. første dag og øg det gradvis hver dag, det er vigtig at hunden forstår at man altid kommer tilbage til den. Lad hunden være alene i en mindre del af huset f.eks. køkken bryggers og stil dens kurv ved den, sammen med ynglings legetøj og frisk vand.
 • Træn gå tur med snor, gå korte ture i starten, så kan de gradvis gøres længere.
 • Tilmeld hvalpen til et hvalpekursus.

Almindelige regler for omgang med hunde.

 • Gå ikke hen til en hund der er bundet.
 • Hvis du vil klappe en hund, spørg ejeren først.
 • Stryg en hund på siden af hovedet eller kroppen, klap ikke på hovedet.
 • Undgå at stirre en hund direkte i øjnene.
 • Buk dig ikke hurtig ned over en hund.
 • Bliv stående helt stille, hvis en hund løber efter dig eller kommer hen til dig.

Huskeregler for hundeførere.

 • Hunden forstår ikke hvad du siger. Hvad der er tale for dig, er signaler lyde – for hunden.
 • Forvendt ikke hunden kan tænke selv.
 • Hunden kan ikke forstå konsekvenserne af sine handlinger. Derfor må du være den der bestemmer.
 • Dressur er et samarbejde, ikke en tvekamp. Begge skal arbejde men en bestemmer. Sørg for det bliver dig.
 • En hund vil ikke trodse – enten har den ikke forstået hvad du siger, eller også er den utryg – forvirret.
 • Hvis et moment indebærer afvænning samtidig med indlæring, så gå forsigtig frem. Arbejd metodisk og forlang mindre end ved indlæring alene.
 • Det bedste resultat opnår man gennem rigtig udnyttelse af hundens medfødte egenskaber.
 • Husk at hunden omgående kan føle, når du er irriteret eller opfarende. Bliver du irriteret eller opfarende, så afbryd øvelsen omgående.
 • Vær konsekvens – og giv aldrig en kommando, som du ikke har rimelig udsigt til at få adlydt.
 • Det er ikke hunden der har opfundet det med dressur, så du skylder den at udføre dressurarbejdet venligt, og sørge for, at det bliver en udfordring for din hund.
 • En straf, af hvilken art den må være, som frembringer ubehag for hunden, skal altid komme samtidig med forseelsen, eller umiddelbart efter.
 • HUSK: Hunden oplever det som en straf, når du er sur, efter at noget er mislykket.

Menneskeliggørelse af hunden

På trods af menneske – og hundeverdens mange lighedspunkter, må vi aldrig forme hunden efter menneskelig målestok og aldrig behandle den efter menneskelige normer. Hunden har ikke anlæg for, og kan ikke lære at tænke som et menneske. Derfor skal man altid være bevidst om.

 • At hundens adfærd altid afstemmes efter dens egen artsverden og aldrig efter menneskets.
 • At hunden altid betragter os som en slags artsfæller og reagerer derefter.
 • At hunden er bundet af sine instinkter og ikke besidder særlige evner til at forstå menneskelig tale eller evnen til at tænke logisk.
 • At hunden udelukkende levet i nuet, at den ikke forstår mål eller hensigt med en handling og at den hverken har moral eller skyldsfølelse.
 • At en flokfører er nødvendig i menneske – hundeflokken, akkurat som i den rene hundeflok.
 • At flokføreren besidder en autoritet, som hunden kan anerkende og hvis ordre den ubetinget adlyder.
 • At førerrollen i en blandet menneske – hundeflok ubetinget er menneskets.
 • At begrebet autoritet er medfødt hos hunden og det er derfor selvfølgeligt, at hunden forventer af mennesket, at det optræder som en erfaren psykologisk overlegen flokfører.
 • At hunden meget hurtigt vil forsøge at overtage førerrollen i flokken, hvis mennesket ikke kan eller kun i ringe grad forstår at varetage denne opgave.
 • At hunden fra begyndelsen skal formes, belæres, opdrages og uddannes efter retningslinjer der tager udgangspunkt i dyrepsykologien.

Vi ved selvfølgelig godt, at mange af disse regler er almen viden for mange hundeførere, men vi tror ikke at man tager skade af, at få dem genopfrisket en gang imellem. Vi håber, at du får glæde af disse råd og regler, der er samlet her.

Nyheder

Sponsorer