D. 27/2 1944 i forsamlingshuset ”Fremad” i Danmarksgade holdt en kreds af fredericianer stiftende generalforsamling på en ny hundeforening i Fredericia. Der var mødt 14 op, der besluttede af oprette en forening under Dansk civile Hundefører af 1937.

Medlemmer af den første bestyrelse var: Formand Finn Gerdes forfatter, kasserer Niels Ravn dyrlæge, sekretær Ingeniør Hilsdal, menige bestyrelsesmedlemmer Fru E. Jensen og Kommis N. Chr. Jensen.

Træningen startede 1. april på strandengene i Sandal, som lå hvor Ocean kajen er i dag. Foreningen var for alle racer men i de første år var der kun adgang for hunde med stambog, men i dag kan alle også blandingshunde være medlem.

Foreningens formål var at give hundene almindelig lydighed og at konkurrere i lydighed, sporsøg og eftersøgning af genstande.

I tidens løb har man haft forskellige træningspladser, man flyttede hurtigt til lejrpladsen ved skovfogedboligen (den nuværende tivoliplads) og vintertræningen blev afholdt på marker ved 6. julivej og Bülowsvej. Efter krigen fik man af garnisonen fra 30/7 1945 lov at etablere en træningsplads på fælleden ved skanse 2.

I tidens løb har foreningen haft et godt samarbejde med garnisonen, og i løbet af 1960 erne fik man lov til at etablere de træningsbaner ved Egehavevej i den nordlige del af fælleden.

Det første klubhus fik man etableret i 1975, det lå tæt ved skoven ved Egehavevej og var bygget af klubbens egne medlemmer.

Den 20/11 1983 indviede man så det nuværende klubhus der ligger på en lille grund lejet af militæret på adressen Egehavevej 18A.

Nyheder

Sponsorer