Ordensregler for FcH

 • Rygning forbudt i klubhuset
 • Ingen hunde i klubhuset
 • Luftning af hunde langs med vejene omkring klubhuset
 • Ingen løse hunde på parkering pladsen og omkring huset
 • Ingen hunde ved bordet under halvtaget

Regler for færdsel på fælleden.

Nedennævnte er hente fra regimentets hjemmeside.

Ordensreglement for offentlighedens adgang til Hyby Fælled Øvelsesplads

Der er adgang til Hyby Fælled Øvelsesplads, når der ikke afholdes øvelser. Publikum skal respektere nedenfor anførte færdselsregler.

Følgende generelle færdselsregler gælder:

 • Det er ikke tilladt at færdes ved de rødt markerede områder på kortet: Bygninger, depoter og på skydebaner.
 • Adgang til øvrige dele af øvelsespladsen er tilladt i dagslys, når der ikke gennemføres militære aktiviteter.

Adgang til øvelsespladsen er under forudsætning af:

 • at anvisninger fra militært personel efterkommes,
 • at der ikke opsamles militære effekter, herunder ammunition,
 • at der ikke henkastes affald af nogen art,
 • at hunde føres i snor,
 • at motorkøretøjer, knallerter og heste ikke anvendes,
 • at der vises hensyn til dyre- og fugleliv.
 • at der ikke afbrækkes grene, opgraves planter eller plukkes blomster,
 • at der ikke bruges åben ild og tobaksrygning sker med omtanke.

Nyheder

Sponsorer