Der indkaldes til generalforsamling i Fredericia civile Hundeførerforening Onsdag den 25. oktober 2023 kl. 1900 i Klubhuset, Egehavevej 

Der vil være spisning kl. 18.00 

Forud for generalforsamlingen vil bestyrelsen udnævne Olaf Hansen til æresmedlem af klubben. 

Vi håber at mange af vores medlemmer vil møde frem og være med til at hædre Olaf for de mange år han har været frivillig i klubben. Der vil også være kåring af klubmestre efter generalforsamlingen.

Tilmelding under Event


VI STARTER NYT HVALPEHOLD TIL JANUAR 2024.DER VIL VÆRE MULIGHED FOR TILMELDING FRA DEN 1 JANUAR 2024

TRÆNINGSTIDER fra 23, september 2023

Træning weekend

Den 23/9 går vi over til at træne weekend.

Hvalpe Henriette: 9 – 10 

Unghunde Claus: 9 – 10

Rally Janne: 9 – 10

Ungehunde Emilie: 9 – 10

C-hold Jens Jørgen: 10.30 – 11.30 

B-hold Lars: 10.30 – 11.30 

Familiehold Benny: 10.30 – 11.30 

Unghunde Torben: 10.30 – 11.30

OPRETTELSE som MEDLEM 

Husk at læse vores kontingentpriser og vedtægter

Når du har oprettet en profil kan du tilmelde dig det hold du gerne vil gå på. Det er vigtigt at du påfører sekundær hundeføre i det tilfælde at du ikke selv kan gå med din hund til træning. Hvis ikke sekundær hundefører er påført og denne går med hunden, der sker skade, dækker forsikringen ikke.
Du kan ved hvert hold se hvem der er træner og på hvilket tidspunkt holdet træner.
Er du i tvivl om hvilket hold du skal melde dig, er du velkommen til at kontakte klubben som vil hjælpe dig.
Der vil ved tilmeldingen blive trukket kontingent til klubben.
Du kan ikke deltage i nogen form for træning eller anden aktivitet og ikke være omfattet af klubbens forsikring hvis ikke der er tilmeldt hold og betalt kontingent. 


Træningen foregår på Egehavevej 18, Hyby Fælled
Søndage er der mulighed for at selvtræne i tidsrummet kl. 9.00 - 14.00

Du bedes læse betingelser/krav for deltagelse på de enkelte hold inden du tilmelder eller tager kontakt til klubben.
Vi forbeholder os ret til at ændre din holdtilmelding hvis ikke betingelser/krav er opfyldt.


Ordensregler for FcH

 • Rygning forbudt i klubhuset
 • Ingen hunde i klubhuset
 • Luftning af hunde langs med vejene omkring klubhuset
 • Ingen løse hunde på parkering pladsen og omkring huset
 • Ingen hunde ved bordet under halvtaget

Regler for færdsel på fælleden.

Nedennævnte er hente fra regimentets hjemmeside.

Ordensreglement for offentlighedens adgang til Hyby Fælled Øvelsesplads

Der er adgang til Hyby Fælled Øvelsesplads, når der ikke afholdes øvelser. Publikum skal respektere nedenfor anførte færdselsregler.

Følgende generelle færdselsregler gælder:

 • Det er ikke tilladt at færdes ved de rødt markerede områder på kortet: Bygninger, depoter og på skydebaner.
 • Adgang til øvrige dele af øvelsespladsen er tilladt i dagslys, når der ikke gennemføres militære aktiviteter.

Adgang til øvelsespladsen er under forudsætning af:

 • at anvisninger fra militært personel efterkommes,
 • at der ikke opsamles militære effekter, herunder ammunition,
 • at der ikke henkastes affald af nogen art,
 • at hunde føres i snor,
 • at motorkøretøjer, knallerter og heste ikke anvendes,
 • at der vises hensyn til dyre- og fugleliv.
 • at der ikke afbrækkes grene, opgraves planter eller plukkes blomster,
 • at der ikke bruges åben ild og tobaksrygning sker med omtanke.

Nyheder

Sponsorer