VI STARTER NYT HVALPEHOLD TIL JANUAR 2024.  Der er mulighed for at tilmelde venteliste på hvalpehold med garanteret plads i januar 2024
Der åbnes ligeledes for tilmelding på vores øvrige hold til januarOPRETTELSE som MEDLEM 

Husk at læse vores kontingentpriser og vedtægter

Når du har oprettet en profil kan du tilmelde dig det hold du gerne vil gå på. Det er vigtigt at du påfører sekundær hundeføre i det tilfælde at du ikke selv kan gå med din hund til træning. Hvis ikke sekundær hundefører er påført og denne går med hunden, der sker skade, dækker forsikringen ikke.
Du kan ved hvert hold se hvem der er træner og på hvilket tidspunkt holdet træner.
Er du i tvivl om hvilket hold du skal melde dig, er du velkommen til at kontakte klubben som vil hjælpe dig.
Der vil ved tilmeldingen blive trukket kontingent til klubben.
Du kan ikke deltage i nogen form for træning eller anden aktivitet og ikke være omfattet af klubbens forsikring hvis ikke der er tilmeldt hold og betalt kontingent. 


Træningen foregår på Egehavevej 18, Hyby Fælled
Søndage er der mulighed for at selvtræne i tidsrummet kl. 9.00 - 14.00

Du bedes læse betingelser/krav for deltagelse på de enkelte hold inden du tilmelder eller tager kontakt til klubben.
Vi forbeholder os ret til at ændre din holdtilmelding hvis ikke betingelser/krav er opfyldt.


Ordensregler for FcH

 • Rygning forbudt i klubhuset
 • Ingen hunde i klubhuset
 • Luftning af hunde langs med vejene omkring klubhuset
 • Ingen løse hunde på parkering pladsen og omkring huset
 • Ingen hunde ved bordet under halvtaget

Regler for færdsel på fælleden.

Nedennævnte er hente fra regimentets hjemmeside.

Ordensreglement for offentlighedens adgang til Hyby Fælled Øvelsesplads

Der er adgang til Hyby Fælled Øvelsesplads, når der ikke afholdes øvelser. Publikum skal respektere nedenfor anførte færdselsregler.

Følgende generelle færdselsregler gælder:

 • Det er ikke tilladt at færdes ved de rødt markerede områder på kortet: Bygninger, depoter og på skydebaner.
 • Adgang til øvrige dele af øvelsespladsen er tilladt i dagslys, når der ikke gennemføres militære aktiviteter.

Adgang til øvelsespladsen er under forudsætning af:

 • at anvisninger fra militært personel efterkommes,
 • at der ikke opsamles militære effekter, herunder ammunition,
 • at der ikke henkastes affald af nogen art,
 • at hunde føres i snor,
 • at motorkøretøjer, knallerter og heste ikke anvendes,
 • at der vises hensyn til dyre- og fugleliv.
 • at der ikke afbrækkes grene, opgraves planter eller plukkes blomster,
 • at der ikke bruges åben ild og tobaksrygning sker med omtanke.

Nyheder

Sponsorer